News & Events

Bulletin

ВСС създаде регистър на делата, по които текат срокове през ваканцията [25 Jul, 2018]
Висшият съдебен съвет (ВСС) създаде регистър на заповедите на административните ръководители по чл. 329, ал. 3 от ЗСВ, в които изрично се посочват делата, по които текат срокове по време на съдебната ваканция.   Регистърът е създаден в...
Президентско вето над промените в Закона за приватизация [24 Jul, 2018]
Президентът Румен Радев налага вето над приетия Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и връща за ново обсъждане в парламента текстовете.

Events

МП ще се бори със забавянето на производствата и връщане на делата по нова методология [25 Jul, 2018]
Министерството на правосъдието (МП) обяви обществена поръчка за изграждане на методология за анализ на приложението на процесуалните норми в съдебното производство и по-специално на прилагането на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Наказателно-...